TrashPercussion

Afvalemmers, kistjes, flessen, lege blikjes, kookpannen: Spelenderwijs ontdekken we hoge en lage  klanken en ritmes op voor de handliggende voorwerpen. Daarmee ontdekken we de grondprincipes van alle percussie. Door het gebruiken van voorwerpen die niet in eerste instantie worden gezien als een muziekinstrument wordt het makkelijker om je eigen creativiteit hierop los te laten. Het leert je een instrument sneller te doorgronden en kan je inspireren om  speelmogelijkheden te ontdekken die anders zijn dan de muziektradities en ~stijlen van bestaande instrumenten.